[:nl]ONTWIJEN

In deze tijd waarin religie het middelpunt lijkt van onze conflicten – ik zeg met nadruk “LIJKT” – vind ik het gepast om op deze religieuze plek en bij deze religieuze prijs iets meer te zeggen dan een dankwoord.

Om te beginnen dit:
Ik ben niet religieus in de zin dat ik een geloof belijd. Alles wat ik vanavond zeg kan niet worden toegeschreven aan een stroming of instituut. Ik ben katholiek gedoopt en gevormd, maar noem mezelf geen christen. Ik noem mezelf ook niet humanist, of anarchist, of existentialist, alhoewel ik met al deze stromingen gesympathiseerd heb als het ging om de oorspronkelijke betekenis van het idee. Dat wil zeggen:
Ik geloof in mensen
Ik geloof dat elke vorm van gezag tot onderdrukking leidt
Ik geloof dat we zelf betekenis en zin moeten geven aan ons bestaan

We leven in een veranderend Europa. Dit zeggen is een open deur, maar vaak moet je de deur benoemen voordat je erdoorheen kan gaan. Een Europa dat het laatste half jaar is opgeschrikt door een ongekend en angstaanjagend geweld en dat tegelijkertijd als toevluchtsoord dient voor honderdduizenden mensen op de vlucht voor dit geweld. Beiden proberen we met man en macht buiten de deur te houden. We sluiten dubieuze deals om onze grenzen te bewaken. We verklaren de oorlog aan een kracht die we niet snappen, we voeden onderbuikgevoelens met holle retoriek. Alles in een wanhopige poging ons geprivilegieerde Europese bestaan te behouden. Want wij leven in een afgesloten wereld die alleen op zijn eigen voorwaarden veranderen wil.

Maar verandering laat zich niet de wet voorschrijven. Verandering kun je niet over gebaande paden leiden. Verandering vindt plaats, het trekt zich niets aan van grenzen die we proberen te bewaken, het voltrekt zich, vindt zijn weg. En in plaats van het hulpeloze verzet, wordt het tijd om ons af te vragen – ieder voor zich – hoe we onderdeel van deze verandering kunnen zijn, waar we willen staan.

In mijn monoloog Judas vraagt Judas op een gegeven moment aan zijn publiek:

Stel dat je toen geleefd had
Had jij hem dan ingehaald als de verlosser?
De Messias?
De koning van het nieuwe rijk?
Een nieuwe tijd
Had jij hem dan toegezwaaid met palmtakken en geroepen: Hosanna de koning is gekomen! De Christus is geboren!
Of was je binnen gebleven
Loerend vanuit je huis
Naar de man die iets kwam brengen wat niemand echt begreep
Een boodschap
Een voorbeeld
Een offer?
Waar had jij gestaan
Langs de kant van de weg
Of achter de ramen?

De vraag “waar wil ik staan” in deze Europese crisis is belangrijker dan ooit. Of misschien kan ik beter zeggen de vraag “wie wil ik zijn”. Welke rol wil ik spelen?

Ik zal eerlijk zijn en toegeven dat er momenten zijn – nog steeds – dat ik me het liefst verbergen wil. Dat ik niet wil zien, niet wil weten wat er gebeurt; in een kinderlijk gebaar mijn handen voor mijn ogen wil houden, in de hoop dat als ik zelf niet naar de wereld kijk, ik ook voor de wereld onzichtbaar blijf. Dat het boosaardige geweerd kan worden, simpelweg door er niet naar te kijken. En ondertussen hoop dat het niet nog dichterbij zal komen. Maar je bent alleen onzichtbaar als de wereld niet naar jou kijkt. Als de wereld op een afstand blijft, de spoken zich beperken tot de beelden op tv in een land ver weg, een land dat nooit echt dichtbij komt en met de uitknop op de afstandsbediening verdwijnen kan.

Welnu, de afstandsbediening heeft gefaald. De wereld laat zich niet langer buitensluiten, het klopt op onze deur, het morrelt aan onze sloten, het betwist onze privileges, heeft schijt aan onze voorwaarden. Voor wie het nog niet doorhad: de tijden zijn veranderd. Niet voor even, maar voorgoed.

En dus dient die ene vraag zich steeds dwingender aan: waar wil ik staan, welke rol wil ik spelen, wie wil ik zijn in dit huidige tijdsgewricht? Een vraag die ieder voor zich alleen beantwoorden kan.

Mijn antwoord blijkt dichtbij te zijn, dichtbijer dan ik dacht: Ik wil steeds weer mijn uiterste best doen om woorden te vinden en te geven die onthullen. Woorden die een venster laten zien te midden van het zwarte tafereel, een opening naar een andere werkelijkheid. Ik wil laten zien dat de mens niet onvermogend is, maar gekwetst. Dat zijn wensen falen omdat hij de vreemde neiging heeft zijn lijden te verheerlijken in plaats van zijn menselijkheid te omarmen.

Onlangs verzuchtte een bevriende actrice dat we uiteindelijk “allemaal alleen” zijn. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat we in oorsprong allemaal verbonden zijn. Juist op de momenten dat we ons alleen voelen, bedreigd voelen, angstig zijn is het belangrijk ons dat te realiseren. Want het komt erop aan wat we op die momenten tegen onszelf zeggen, met welke gedachten we ons voeden, want dat is wat we uiteindelijk gaan geloven.

Elke boosaardige daad komt voort uit een misvatting. De misvatting dat we er niet toe doen, dat we niets waard zijn, dat we niet gezien, niet gehoord, miskend worden. De misvatting dat we moeten bewijzen dat we er mogen zijn, dat we bestaansrecht hebben. Deze misvattingen worden consequent gevoed. Niet alleen door hen die zich miskend en waardeloos voelen, ook door een omgeving die deze boodschap herhaalt of met de paplepel ingiet. “Jij stelt niets voor, jij bent niets waard, jij doet niet mee, jij bent minder, niemand zit op jou te wachten”, enzovoort enzovoort. Het is precies deze misvatte voeding die leidt tot geweld, tot haat, tot moord, tot terreur.

Als we dit echt zouden beseffen dan is er wel degelijk iets wat we allemaal kunnen doen in deze tijd van chaos, angst, verandering, machteloosheid. Namelijk onszelf en onze omgeving consequent voeden met de gedachte dat we allemaal bestaansrecht hebben, dat we er allemaal toe doen, niet alleen de mensen die nu het goede doen, maar ook zij die nu het kwade doen. Dat we in den beginne allemaal verbonden zijn en niet alleen, ongeacht onze daden, ongeacht onze overtuigingen.

Terwijl ik dit zeg realiseer ik me dat je dit natuurlijk een christelijke gedachte kunt noemen. En natuurlijk is het verleidelijk om dat op deze plek en op dit moment te doen – en natuurlijk is het ook waar- toch vraag ik u om dat niet te doen. Het zou mijn eindeloze verbinding tekortdoen. Het zou mij afbakenen en begrenzen, het zou mij inlijven en toewijzen. Het zou het begin zijn van het creëren van een “wij”. Een “wij” dat automatisch een “zij” creëert en daarmee de kiem legt voor conflict en slachtoffers maakt aan beide zijden van de lijn.
Laten we voor een avond, misschien zelfs maar voor een moment proberen ons te degroeperen, om te ontwijen, laten we voor een moment kijken naar wie ieder van ons op zichzelf is, welke rol ieder van ons wil spelen, wetende dat in elke verandering iedereen van waarde is en niemand machteloos.

Dank u wel.

© Lot Vekemans

[:de]ENT-WIR-REN

Ich finde es angebracht in dieser Zeit, in der Religion im Mittelpunkt unserer Konflikte zu stehen scheint – ich sage ausdrücklich „zu stehen scheint”, an diesem Ort des Glaubens und zu dieser religiösen Auszeichnung etwas mehr als ein Dankeswort auszusprechen.

Ich möchte etwas vorrausschicken:
Ich bin nicht religiös im Sinne eines Glaubensbekenntnisses. Alles, was ich heute Abend sage, kann weder einer Strömung noch einer Institution zugeordnet werden. Ich bin katholisch getauft und erzogen, bezeichne mich selbst jedoch nicht als Christ. Ich bezeichne mich auch nicht als Humanist oder Anarchist oder Existentialist, obwohl ich mit all diesen Strömungen sympathisiert habe, als es um die ursprüngliche Bedeutung der Idee ging. Das heißt:

Ich glaube an Menschen.
Ich glaube, dass jede Form von Obrigkeit zur Unterdrückung führt.
Ich glaube, dass wir unserem Leben selbst Bedeutung und Sinn geben müssen.

Wir leben in einem Europa, das sich verändert. Schon diese Aussage ist eine offene Tür, aber oft müssen die Türen einen Namen bekommen, bevor man durch sie hindurchgehen kann. Ein Europa, das in den letzten sechs Monaten von einer beispiellosen und beängstigenden Gewalt aufgeschreckt wurde und das gleichzeitig Zufluchtsort für hunderttausende Menschen geworden ist, die vor dieser Gewalt zu fliehen versuchen. Beide versuchen wir mit aller Kraft zurückzuhalten. Wir schließen fragwürdige Verträge, um unsere Grenzen zu bewachen. Wir erklären einer Macht, die wir nicht begreifen, den Krieg, wir nähren Bauchgefühle mit leeren Worthülsen. Alles in dem verzweifelten Versuch, unsere privilegierte europäische Existenz aufrecht zu erhalten. Denn wir leben in einer isolierten Welt, die sich nur zu ihren eigenen Bedingungen verändern will.

Aber Veränderung lässt sich nichts vorschreiben. Veränderung kann man nicht über geebnete Wege leiten. Veränderung findet statt, sie kümmert sich nicht um die Grenzen, die wir zu bewachen versuchen, sie vollzieht sich, findet ihren Weg. Und anstatt uns dem hilflos zu widersetzen, wird es Zeit, dass wir uns fragen – jeder für sich – wie wir Teil dieser Veränderung sein können, wo wir stehen wollen.

In meinem Monolog Judas fragt Judas an einem bestimmten Punkt sein Publikum:

Angenommen, Sie hätten damals gelebt
Hätten Sie ihn dann empfangen als den Erlöser?
Den Messias?
Den König des neuen Reiches?
Einer neuen Zeit
Hätten Sie ihm mit Palmwedeln zugewinkt und gerufen: Hosianna, der König ist gekommen! Der Christus ist geboren!
Oder wären Sie drinnen geblieben
Aus Ihren Häusern spähend
Auf den Mann, der etwas brachte, was niemand wirklich verstand
Eine Botschaft
Ein Beispiel
Ein Opfer?
Wo hätten Sie gestanden
Am Wegesrand
Oder hinter den Fenstern?

In dieser europäischen Krise ist die Frage „wo will ich stehen“ wichtiger denn je. Oder vielleicht kann ich besser sagen, die Frage „wer will ich sein“. Welche Rolle will ich spielen?

Ich will ehrlich sein und zugeben, dass es Augenblicke gibt – immer noch –, in denen ich mich am Liebsten verstecken würde. In denen ich nicht sehen will, nicht wissen will, was geschieht; mit einer kindlichen Geste will ich mir die Augen zuhalten, in der Hoffnung, dass ich, wenn ich die Welt nicht anschaue, auch unsichtbar für die Welt bleibe. Dass das Böse abgewehrt werden kann, indem man nicht hinschaut. Und währenddessen hofft, dass es nicht noch näher kommt. Doch man ist nur unsichtbar, wenn einen die Welt nicht anschaut. Wenn die Welt Abstand hält, sich die Gespenster auf Fernsehbilder aus einem weit entfernten Land beschränken, aus einem Land, das nie wirklich nahe herankommt und mit dem Knopf der Fernbedienung verschwinden kann.

Nun, die Fernbedienung hat versagt. Die Welt lässt sich nicht länger ausschließen, sie hämmert an unsere Tür, sie rüttelt an unseren Schlössern, sie macht uns unsere Privilegien streitig, sie kümmert sich einen feuchten Dreck um unsere Bedingungen. Wer es noch nicht begriffen hat: Die Zeiten haben sich geändert. Nicht nur für einen Moment, sondern endgültig.

Und so drängt sich diese eine Frage immer zwingender auf: Wo will ich stehen, welche Rolle will ich spielen, wer will ich in der gegenwärtigen Epoche sein? Eine Frage, die jeder nur für sich selbst beantworten kann.

Meine Antwort ist näher, viel näher als ich dachte: Ich will immer wieder mein Äußerstes tun, um Worte zu finden und zu geben, die enthüllen. Worte, die inmitten dieser düsteren Szenerie ein Fenster zeigen, einen Durchgang in eine andere Wirklichkeit. Ich will zeigen, dass der Mensch nicht unfähig sondern verletzt ist. Dass seine Wünsche scheitern, weil er die merkwürdige Neigung hat, sein Leiden zu verherrlichen statt seine Menschlichkeit zu umarmen.

Kürzlich seufzte eine befreundete Schauspielerin, dass wir letztendlich „alle allein“ sind. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir im Ursprung alle verbunden sind. Gerade in den Momenten, in denen wir uns allein fühlen, bedroht fühlen, ängstlich sind, ist es wichtig, uns dessen bewusst zu werden. Denn es kommt darauf an, was wir uns in diesen Augenblicken selbst mitgeben, mit welchen Gedanken wir uns nähren, denn das ist es, woran wir letztendlich glauben.

Jede Bösartigkeit entsteht durch ein Missverständnis. Das Missverständnis, dass wir keine Rolle spielen, dass wir nichts wert sind, dass wir nicht gesehen, nicht gehört, dass wir verkannt werden. Der Irrtum, beweisen zu müssen, dass wir hier sein dürfen, existenzberechtigt sind. Diese Missverständnisse werden konsequent genährt. Nicht nur von denjenigen, die sich verkannt und wertlos fühlen, auch von einer Umgebung, die diese Botschaft wiederholt oder mit der Muttermilch einflößt. „Du bist ein Nichts, du bist wertlos, du spielst nicht mit, du bist weniger wert, niemand braucht dich“, und so weiter und so weiter. Genau dieser Irrtum, den wir nähren, führt zu Gewalt, zu Hass, zu Mord, zu Terror.

Wenn wir das wirklich einsehen würden, gäbe es etwas, das wir alle in dieser Zeit von Chaos, Angst, Veränderung, Machtlosigkeit tun könnten. Nämlich uns und unsere Umgebung konsequent mit dem Gedanken nähren, dass wir alle existenzberechtigt sind, dass wir alle wichtig sind, nicht nur die Menschen, die jetzt Gutes tun, sondern auch die, die jetzt Böses tun. Dass wir am Anfang alle miteinander verbunden und nicht allein sind, ungeachtet unserer Taten, ungeachtet unserer Überzeugungen.

Während ich das sage, wird mir bewusst, dass man das natürlich einen christlichen Gedanken nennen könnte. Natürlich ist es verführerisch, das an dieser Stelle und in diesem Augenblick zu tun – und natürlich ist es auch wahr –, dennoch bitte ich Sie, es nicht zu tun. Es würde meine endlose Verbindung unter Wert verkaufen. Es würde mich einschränken und begrenzen, es würde mich einverleiben und zuordnen. Es wäre der Anfang, ein „Wir“ zu kreieren. Ein „Wir“, das automatisch ein „Sie“ kreiert und somit den Keim für Konflikte bildet und Opfer auf beiden Seiten der Linie fordert.

Versuchen wir für einen Abend, vielleicht sogar nur für einen Augenblick, uns zu ent-gruppieren, uns zu „ent-wir-ren“, schauen wir einen Augenblick lang, wer jeder von uns als Einzelner ist, welche Rolle jeder von uns spielen will, wohl wissend, dass jeder Mensch in jeder Veränderung Wert hat und niemand machtlos ist.

Ich danke Ihnen.

© Lot Vekemans

Übersetzung Eva M. Pieper[:]