Blind

Een vader en een dochter leven al jaren met elkaar in onmin. Hij woont in een afgesloten en beveiligde enclave waar mensen zoals hij zich hebben teruggetrokken in reactie op de veranderde samenleving. Zij heeft die samenleving omarmd en mede vormgegeven. In alles staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Maar wat als je elkaar niet meer kunt ontlopen?

momentum

Een politiek echtpaar in crisis op het hoogtepunt van de macht. Hoe houdbaar zijn onze idealen als ze ons niet vooruit helpen en de wereld geen betere plek maken? Wat geven we op in ons leven en voor wie?

Niemand wacht op je

Drie vrouwen die niet langer willen wachten, maar doen. Op zoek naar nieuwe (politieke) inspiratie. En die ligt soms dichterbij dan je denkt.

Niemand wacht op je
Als je zelf de ring niet instapt
Dan zal iemand anders je plek innemen
En sta je zelf aan de zijlijn te roepen wat er beter moet

Gif

Een vrouw en een man ontmoeten elkaar voor het eerst in tien jaar op de begraafplaats waar hun zoon is begraven. Zijn graf moet verplaatst worden, omdat er gif in de grond is gevonden.

Vals

Twee zussen, Kat en Sis,  zitten in een politiecel op verdenking van doorrijden na een dodelijk ongeval. Naast hen zit een zonderling, Ge, voormalig celbioloog, die getuige van het ongeval is. Is zijn verklaring geloofwaardig? Of bestaat de waarheid niet?

BLIND

Kun je van iemand houden wiens ideeën je verwerpt?

Een vader en een dochter leven al jaren met elkaar in onmin. Hij is een trotse bejaarde met een groot ego en woont in een afgesloten en beveiligde enclave waar mensen zoals hij – wit, succesvol en ooit invloedrijk – zich hebben teruggetrokken in reactie op de veranderde samenleving. Zij heeft die samenleving omarmd en mede vormgegeven. Zij wijst alles af waar hij voor staat. Hij verwijt haar een gevaarlijk idealisme, Zij verwijt hem superioriteit denken. In alles staan ze lijnrecht tegenover elkaar. De verwijdering lijkt onoverbrugbaar. In BLIND botsen twee wereldbeelden in een van oorsprong sterke familieband.

NIEMAND WACHT OP JE

‘Het gaat niet om de criticus die aan de zijlijn staat te roepen. Het gaat om degene in de arena, die werkelijk iets doet en fouten durft te maken in een poging iets te bereiken.’ naar Theodore Roosevelt

We leven in een tijd waarin we steeds meer zicht hebben op hoe het er in de wereld aan toegaat. In de media komen aan de lopende band nieuwsberichten en opinies voorbij over brandende kwesties. De een roept nog harder dan de ander en luisteren lijkt moeilijker dan ooit. Over een ding zijn we het eens: verandering is nodig. Maar waar beginnen we? Hoe zet je jouw mening om in daden? En bij wie ligt de verantwoordelijkheid eigenlijk; bij de burger of bij de politiek?

VALS

Over echt en onecht, over waar en onwaar en over de vraag door wie en wat je waarde wordt bepaald.

In Vals worden twee zussen opgepakt, de één een gelauwerd toneelactrice en de andere een beroemde soapactrice. Ze worden beschuldigd van doorrijden na een dodelijk ongeval. Hoewel beide zussen beweren onschuldig te zijn, is er toch een getuigenis die duidelijk hun richting op wijst. Maar is deze getuigenis wel zo kloppend, is de getuige te vertrouwen en hoe eerlijk zijn de twee zussen eigenlijk, zowel naar elkaar als naar zichzelf?

GIF

Over een man en een vrouw die een kind hebben verloren, daarna zichzelf en ten slotte elkaar.

Tien jaar na hun scheiding ontmoeten een man en een vrouw elkaar voor het eerst weer, op de plaats waar hun enige kind begraven ligt. Hij woont in Frankrijk en heeft er een nieuw leven opgebouwd, zij is blijven wonen in hun huis en kan de gedachte aan een nieuw leven niet verdragen. De reden voor hun samenkomst is een brief waarin de herbegrafenis van hun kind wordt aangekondigd omdat er gif in de bodem is gevonden. Hoe ga je om met verlies en verdriet, als de wereld onder je voeten wankelt?

Steven Scharff in Judas am Müncher Kammerspiele

JUDAS

‘Is er iemand? Nu hier. Die durft te zeggen: Mijn naam is Judas en daar ben ik trots op.’

Al meer dan tweeduizend jaar is er geen ouder die zijn kind nog Judas noemt. Waarom werd die naam een icoon van verraad? Wilde Judas werkelijk Jezus de dood injagen? Wat waren zijn motieven toen hij de fatale kus gaf? Judas neemt voor het eerst zélf het woord. Hij vertelt ons over plannen om de wereld te verbeteren. Over zijn leven, zijn vriendschap met Jezus, het verraad en de schande. Ook confronteert hij ons met de judas in onszelf. Want waartoe zijn wij in staat als we tot het uiterste gedreven worden?

ZUS VAN

Een monoloog van een anti-held. Een icoon voor al die mensen die niet denken in grote idealen, maar in kleine belangen en verlangens waarbij emotionele motieven het altijd winnen van de ideologische.

Het verhaal van Ismene die altijd in de schaduw heeft geleefd van haar heldhaftige en wereldberoemde zus Antigone. Een vrouw die op zichzelf geen bestaansrecht heeft, omdat ze nooit iets groots of memorabels heeft gedaan. Een vrouw die zich schaamt voor wie ze is en hoe ze is geweest. Want onze helden zijn mensen die dingen doen, niet mensen die dingen laten. Duizenden jaren na haar dood begint ze te praten, ergens op een plek waar de tijd niet meer telt.