[:nl]

Kom vanavond met verhalen… was een bestseller rond Kerst 2018. De hartverwarmende, waargebeurde verhalen van meestervertellers voor aan de kersttafel, rond de kerstboom of gewoon bij de centrale verwarming, raakten een snaar bij het grote publiek. De editie van 2019 is uitgebreid met verhalen van auteurs als Tommy Wieringa, Rosita Steenbeek en Maarten ’t Hart voor nog meer vertelplezier. Wat is een mooier cadeau om door te geven dan een kerstverhaal?

In het hart van de winter, als de dagen het kortst zijn, wordt in alle culturen, sinds ver voor het begin van onze christelijke jaartelling, feest gevierd als de dagen weer langer worden en het zonlicht terugkeert. En bij dat feest horen verhalen. De oude Egyptenaren verhaalden over de geboorte van de zonnegod Osiris, de Grieken noemden hem Helios. De Kelten hadden Belenos, de Chinezen Xihu, de Perzen vertelden over Mithras. Het zijn verhalen over hoop en verbondenheid, om ons eraan te herinneren dat het goede zal overwinnen, over het wonder dat er altijd een nieuw begin is.

Geschreven door

Robert Alberdingk Thijm, Mano Bouzamour, Adriaan van Dis, Coot van Doesburgh, Maria Goos, Paul Haenen, Boris van der Ham, Maarten ’t Hart, Marcia Luyten,  Joost Röselaers, Gijs Scholten van Aschat, Floris Tilanus, Nicoline Wisse Smit, Rosita Steenbeek, Nelleke Viëtor, Lot Vekemans, Marion Pauw, Jan Terlouw en Tommy Wieringa.

[:en]Come tonight with stories… was a bestseller around Christmas 2018. The heartwarming, true stories of master storytellers at the Christmas table, around the Christmas tree or just near the central heating, struck a chord with the general public. The 2019 edition has been expanded to include stories by authors such as Tommy Wieringa, Rosita Steenbeek and Maarten ’t Hart for even more storytelling pleasure. What better gift to pass on than a Christmas story?

In the heart of winter, when the days are shortest, all cultures, since long before the beginning of our Christian era, celebrate when the days get longer and the sunlight returns. And that celebration is accompanied by stories. The ancient Egyptians told of the birth of the sun god Osiris, the Greeks called him Helios. The Celts had Belenos, the Chinese Xihu, the Persians told about Mithras. They are stories about hope and connectedness, to remind us that good will triumph, about the miracle that there is always a new beginning.

Written by

Robert Alberdingk Thijm, Mano Bouzamour, Adriaan van Dis, Coot van Doesburgh, Maria Goos, Paul Haenen, Boris van der Ham, Maarten ’t Hart, Marcia Luyten, Joost Röselaers, Gijs Scholten van Aschat, Floris Tilanus, Nicoline Wisse Smit, Rosita Steenbeek, Nelleke Viëtor, Lot Vekemans, Marion Pauw, Jan Terlouw and Tommy Wieringa.[:]